Welkom bij Aannemingsbedrijf
Hazebroek & Tamerus Wegenbouw b.v.

Ons bedrijf
Hazebroek & Tamerus Wegenbouw B.V. is een regionaal, middelgroot GWW-bedrijf, en bestaat al sinds 1980. Aanvankelijk bestond ons werk vooral uit het aanbrengen van open verhardingen (straatwerkzaamheden).
Door de jaren heen hebben wij ons door ervaring, groei, scholing én de benodigde certificeringen (o.a. VCA** 2008/5.1- en NEN-EN-ISO 9001:2008) ontwikkeld tot een allround en volwaardig grond-, weg- en waterbouwbedrijf. Kortom, een civieltechnisch aannemingsbedrijf waar we trots op zijn, wellicht uw partner bij de realisatie van uw project.

Onze opdrachtgevers
Wij voeren alle soorten werkzaamheden uit voor gemeentes, provincies, waterschappen, recreatieschappen, spoorwegen, bedrijven, onderwijs- en overheidsinstellingen én particulieren. Wij denken graag constructief mee! Door goed te luisteren naar uw wensen en eisen, aangevuld met onze knowhow, zijn wij in staat zowel uw grote als kleine project te ontwerpen, en duurzaam en milieubewust te realiseren.

Onze werkzaamheden
•    Bouw- en woonrijp maken van de omgeving op woningbouw- of andere nieuwbouwlocaties.
•    De aanleg en uitbreiding van parkeer- en bedrijfsterreinen.
•    Wegenaanleg, wegreconstructies, wegfundaties.
•    Aanleggen van bushaltes, -sluizen, rotondes, drempels en andere snelheidbeperkende voorzieningen.
•    Machinaal aanbrengen van tegel- en straatwerk.
•    Aanleggen of vervangen van riolering, duikers, drainage en bemaling.
•    Uitvoeren van grote civiele grondwerken.
•    Aanbrengen van beschoeiingen en andere waterkantafwerkingen.
•    Ontwerp van grote en kleine projecten.
•    Ontwerpen en/of realiseren van tuinen, parken en recreatiegebieden.
•    Aanleg sportvelden, schoolpleinen en speelplaatsen.
•    Aanbrengen en/of verwijderen groenvoorzieningen en bomen.

Ons personeel en materieel
Bij Hazebroek en Tamerus Wegenbouw B.V. werken zo’n zestig fulltime medewerkers in de buitendienst. Wij beschikken over ervaren stratenmakers, opperlieden, rioleurs, voorlieden, machinisten en chauffeurs. Zij worden vanuit de binnendienst aangestuurd en ondersteund door een allround team van goed opgeleide, ervaren en betrokken (hoofd)uitvoerders, alsook door een laagdrempelige administratieve afdeling en directie. Onze communicatie verloopt, zowel in- als extern, bij voorkeur via korte en duidelijke lijnen. Wij beschikken over veel eigen materieel, zoals diverse soorten graafmachines, shovels, vrachtauto’s,  knikmopsen en klein materieel om een werk goed en veilig uit te voeren. Indien nodig maken wij gebruik van man- en machinekracht en expertise door derden.

Onze vestiging en bedrijfsterrein
Ons grote bedrijfsterrein met kantoorpand en werkplaats bevindt zich in de nabijheid van een uitgebreid wegennet van lokale, provinciale en snelwegen, centraal in ons verzorgingsgebied. Het terrein is direct gelegen aan de Hollandse IJssel. Wij beschikken over een eigen haven met loswal, een tweetal zandtrechters en een grote loskraan. Dit stelt ons in staat om snel grote hoeveelheden ophoogzand of ander los wegenbouwmateriaal vanuit schepen te lossen, op te slaan en/of direct af te laten voeren. Een eigen weegbrug dient om alle in- en uitgaande materialen en grondstoffen nauwkeurig te registreren.

Verkoop van ophoogzand en ander los ophoog- en fundatiemateriaal
Onze materialen zijn niet alleen voor eigen gebruik, ze zijn ook beschikbaar voor de verkoop! In het klein voor de particulier, maar ook in het groot per volle vracht. U kunt afhalen, maar wij kunnen ook bezorgen, storten of uitknijpen. U kunt bellen, of mailen via ons contactformulier, voor informatie en een vrijblijvende prijsopgave.

In- en verkoop van gebruikte bestratingsmaterialen
Ons werk brengt ons regelmatig in contact met voor hergebruik geschikte bestratingsmaterialen. Zoals gebruikte betonbanden, betontegels en betonklinkers, gebakken straatklinkers en keien. Het maakt uw project veelal financieel aantrekkelijker! Materiaal aanbieden behoort ook tot de mogelijkheden.

Offerteaanvragen, aanbestedingen en andere informatie:
Kijk verder op onze site, mail of bel ons, en krijg zo op al uw vragen snel een passend antwoord!